เว็ปไซด์กรมที่ดิน | ลงบันทึกเข้า | แก้ไขรหัสผ่าน | ลงทะเบียน | วิธีใช้งาน
   *ชื่อผู้ใช้ระบบ   
   *รหัสผ่าน   
  
*** สำหรับการเข้าระบบครั้งแรกกรุณา ลงทะเบียน ***

สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยก สนใจโปรแกรมระบบงานคำนวณรังวัดในสำนักงานที่ดิน(DOLSURVEY)
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ ได้ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550
ติดต่อ : ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

บันทึกการรับรองโปรแกรม

กลับไปหน้าเว็ปไซด์กรมที่ดิน
© Copyright 2006 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
อาคารรังวัดและทำแผนที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120